Akutellt

Hösten 2021

Under höstterminen 2021 kommer vi på Asige förskola fortsätta med vårt arbeta med projektet Bokstavsresan.

Vi har satt upp ett lok på väggen tillsammans med en vagn för varje bokstav. Vagnarna är från början tomma och under projektets tid kommer vi efterhand att fylla dem med något som symboliserar vad vi jobbat med på just den bokstaven.
Utifrån behov i barngruppen och barnens intressen kommer vi att jobba med småprojekt. Efterhand startar vi upp varje bokstavsvagn med något spännande och inspirerande. 

När vi introducerar en ny bokstav börjar vi med att loket kommer med en bokstavsvagn. Barnen får lyssna på en saga med rekvisita och fundera på vilka saker som får åka med i bokstavsvagnen. 

Vi kommer arbeta med detta för vi ser att barnen visar stort intresse för bokstäver och ord. Vi tänker också att vi kan få in alla de olika delarna i Lpfö18 samt kan anpassa och styra verksamheten efter barngruppens behov för tillfället.


Vårt bokstavståg!

 Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära samt utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • sin förmåga att lyssna, tala, samtala och reflektera samt få intresse för språk, ordförståelse och skriftspråk.
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.