Om Asige förskola

Föräldrakooperativet drivs av personal, föräldrar och barn som tillsammans arbetar för gemenskap, glädje och trygghet. En styrelse bestående av föräldrar håller i det fortlöpande arbetet tillsammans med pedagogerna på förskolan.

På Asige förskola satsar vi på en hög pedagogisk kompetens för att kunna tillgodose våra barns olika behov och även få tid för den lilla extra mysstunden med varje barn. Förskolan har 4,8 tjänster som är uppdelade på 6 personal inklusive en kokerska på 50% i köket.

Vi har plats för 22 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är inrymd i Asige bygdegård. I våra ljusa lokaler har vi rum som ändras om efter barnens intresse. Vi har tillgång till ett modernt storkök där all mat lagas varje dag.  Vår egen kokerska tillagar maten från grunden med råvaror som till så stor del som möjligt är från närområdet .

Vi har förutom våra vanliga lokaler även tillgång till bygdegårdens stora samlingssal för gymnastik och rörelse samt en härlig utemiljö med allt som behövs för lek, utveckling och lärande.

All verksamhet bedrivs utifrån förskolans läroplan, Lpfö18. Vi arbetar projektinriktat med utgångspunkt i barnens intresse och upplevelser. Vi anpassar alla aktiviteter utefter barnens utveckling och behov. Vi vill att alla barn på vår förskola ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande.
Vi vill se varje individ för den de är och framför allt så vill vi ha roligt tillsammans!

All personal har under 2019 genomgått HLR och livräddningsutbildning som sträcker sig från spädbarn och upp till vuxna. Detta kommer återupprepas under våren 2022.
Vi har även gått en brandutbildning under hösten 2021.

Styrelsen

I ett föräldrakooperativ måste alla föräldrar vara medlemmar. På årsmötet väljer dessa en styrelse som är huvudmän för förskolan. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden med representanter från personalen.
Årets styrelse består av följande personer: 
Ordförande: Lovisa Valdemarsson
Viceordförande: Olof Stenström
Kassör: Jonas Sjöberg
Ledamot: Charlotta Ljungek
Ledamot: Lisa Persson


Har ni några frågor till styrelsen så maila gärna oss på:
styrelsen@asigeforskola.se