Välkommen till Asige Förskola!


Ett föräldrarkooperativ sedan 1989!

 - Trygghet - Glädje - Lärande - Hemlagad mat -All verksamhet bedrivs utifrån förskolans läroplan, Lpfö18. Vi arbetar projektinriktat med utgångspunkt i barnens intresse och upplevelser. Vi vill att alla barn på vår förskola ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. Följ gärna oss på Instagram för en inblick i vår verksamhet. 
Vi heter asigeforskola
Öppettider:
Måndag - Fredag : 6.15-17.00